top of page

Секције
У школи се на основу програма рада реализују сљедеће секције:
-Литерарна секција, за чију реализацију је задужена наставница срског језика, Драгица Икић. Секција броји 18 ученика.
-Драмско-рецитаторска секција, за чију реализацију је задужена наставница српског језика, Гордана Папаз. Секција броји 20 ученика.
-Саобраћајна секција, за чију реализацију је задужена наставница техничког образовања, Алена Кашић. Секција броји 20 ученика.
-Кошаркашка секција, за чију реализацију је задужен наставник физичког и здравственог васпитања и образовања, Срђан Јокић. Секција броји 18 ученика

-Драмско-рецитаторска секција (млађи узраст), за чију реализацију је задужен наставник православне вјеронауке, Владимир Васиљевић. Секција броји 16 ученика
-Еколошка секција, за чију реализацију је задужена наставница хемије, Жана Црногорац. Секција броји 23 ученика.
-Подмладак Црвеног крста, за чију реализацију је задужена наставница географије, Свјетлана Чолаковић. Секција броји 18 ученика

-Ликовна секција, за чију реализацију је задужена наставница ликовне културе ,Мирјана Лубура. Секција броји 20 ученика
-Еколошка секција (млађи узраст), за чију реализацију је задужен проф.разредне наставе, Сања Симанић. Секција броји 14 ученика.

-Ликовна секција (млађи узраст), за чију реализацију је задужена наставница разредне наставе, Наташа Бозало. Секција броји 12 ученика.
-Креативна секција, за чију реализацију је задужен дипл.учитељ, Милијана Кујача. Секција броји 16 ученика.
-Новинарска секција, за чију реализацију је задужен проф.разредне наставе, Тања Мијановић. Секција броји 14 ученика.
-Спортска секција, за чију реализацију је задужен наставник разредне наставе, Стоја Карадеглија. Секција броји 20 ученика
-Информатичка секција, за чију реализацију је задужен проф.разредне наставе, Слађана Човић Зиројевић. Секција броји 18 ученика


 

bottom of page